Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok

Dyrektor Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont [...]

Środki poprawy efektywności energetycznej

Informuję, że Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust. 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności [...]

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018

Program wychowawczo-profilaktyczny w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 [...]

Harmonogram zajęć dodatkowych na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram zajęć dodatkowych w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 [...]

Harmonogram wycieczek na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram wycieczek w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 [...]

Harmonogram konkursów na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram konkursów w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 [...]

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018

Plan lekcji w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 [...]

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 [...]

Kalendarz spotkań z rodzicami na rok szkolny 2017/2018

Kalendarz spotkań z rodzicami w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 [...]

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie [...]

Zadania i czynności dodatkowe nauczycieli na rok szkolny 2017/2018

Przydział zadań i czynności dodatkowych nauczycieli oraz sal i pracowni w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 [...]

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

Szkolny zestaw podręczników w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 [...]

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018 [...]

Plan konkursów i wycieczek dla uczniów gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Plan konkursów i wycieczek dla uczniów Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2016/2017 [...]

Posiedzenia Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017

Posiedzenia Rady Pedagogicznej w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie w roku szkolnym 2016/2017 [...]

Kalendarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Kalendarz spotkań z rodzicami w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie w roku szkolnym 2016/2017 [...]

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie [...]

Harmonogram imprez szkolnych na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram imprez szkolnych w Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2016/2017 [...]

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie w roku szkolnym 2016/2017 [...]

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

Szkolny zestaw podręczników Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2016/2017 [...]

Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

Plan lekcji Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2016/2017 [...]

Program wychowawczy na rok szkolny 2016/2017

Program wychowawczy Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2016/2017 [...]

Program profilaktyczny na rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyczny Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie na rok szkolny 2016/2017 [...]

metryczka